O nama

Zdravo svima, mi smo ELSA Beograd.
Na ovom blogu možete da pronađete razne zanimljivosti iz sveta prava, kao i ponešto o nama i našim članovima.

Nadamo se da ćete uživati.
U nastavku možete pročitati i nešto ukratko o našoj organizaciji.

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students’ Association – ELSA) je međunarodno, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje studenata prava i mladih pravnika okupljenih radi uspostavljanja, unapređivanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje i ličnih kontakata između studenata prava i mladih pravnika iz različitih država i pravnih sistema, kao i njihovo pripremanje za profesionalni život u međunarodnom okruženju.

ELSA ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta, sa preko  40.000 članova i članica. ELSA Beograd, kao lokalna grupa, postoji od 1987. godine i najveća je strukovna, studentska organizacija u zemlji.

Svoje ciljeve ostvaruje obavljajući različite aktivnosti kao što su pronalaženje studentskih praksi za studente i studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zemlji i inostranstvu, organizacija seminara i konferencija, kurseva, studijskih poseta, simulacija suđenja, okruglih stolova, tribina, poseta relevantnim državnim institucijama i sl.

 

VIZIJA

Pravedan  svet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna različitost.

 

SVRHA

Da doprinese pravničkom obrazovanju, neguje međusobno razumevanje kao i da promoviše društvenu odgovornost kod studenata prava i mladih pravnika.

 

ZNAČENJE

Da obezbedi mogućnosti za studente prava i mlade pravnike da steknu znanja o drugim kulturama i pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje. Da im pomogne da budu međunarodno orijentisani  i profesionalno obučeni za buduće zanimanje. Da da podstrek studentima prava i mladim pravnicima da rade za dobrobit društva.